OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Gubarewicz

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1884

Miejsce urodzenia: Głubiniczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: "Koluczij"

Powiat, rejon, ujezd, okręg: szytkiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Zawód: leśnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.02.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. art. 58-8, 58-10, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 19.11.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 6473