OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisława Arciuszewska-Sudnik

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Mielkowicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Mielkowiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Niegoriełoje

Areszt: 03.09.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68a kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 24.08.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14619-s