OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Huszcza

Imię ojca: Jozafat

Miejsce urodzenia: Bubali

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Buboli

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: stolarz

Areszt: 16.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: członek organizacji kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 17.09.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8480-P