OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Danilewicz

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1874

Miejsce urodzenia: Nowo-Myszskoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słucki

Narodowość: Polak

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 06.02.1938

Wyrok: 03.03.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Rehabilitacja: 19.05.1959

Organ rehabilitujący: Smoleński Sąd Obwodowy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 16570-s