OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Daniłowicz

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Sołomienka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Grichniewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 28.09.1937

Wyrok: 17.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 11.02.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8898-P