OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Daszkiewicz

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Rudniki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kopylski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Rudniki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kopylski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 20.07.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - polski szpieg

Wyrok: 10 lat ITŁ

miejscowość: Siewwostłag

oblast: magadańska

Śmierć: 03.12.1941

miejscowość: Siewwostłag

Rehabilitacja: 21.07.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 12075-s