OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Dziemieńczuk

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Odyszew

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czusowoj

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: permska

Areszt: 11.10.1937

Wyrok: 05.11.1937

Oskarżenie: szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Permskiego