OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wacław Demski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: Turbowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kijów

Wykształcenie: wyższe

Zawód: inżynier budownictwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.04.1938

Wyrok: 05.06.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: dyskredytowanie dzialań partii i rządu, wychwalanie Trockiego, rozpowszechnianie prowokacyjnych pogłosek

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 06.09.1993

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski