OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Długowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1872

Miejsce urodzenia: Wierzbałowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: suwalska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kulebak

Zawód: robotnik

Areszt: 22.12.1937

Wyrok: 17.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 16750