OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Władysław Doboszyński

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Kamienskij

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kamieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Perm

Areszt: 02.01.1938

Wyrok: sprawę umorzono z powodu śmierci oskarżonego

Śmierć: 19.09.1939

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Permskiego