OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Downar

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1884

Miejsce urodzenia: Siwcy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Siwcy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: chłop

Areszt: 07.01.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja, w przeszłości członek bandy

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Czerwień

Rehabilitacja: 23.03.1957

Organ rehabilitujący: prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 10160-s