OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Julian Dąbrowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Krasnojarsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: szofer

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 07.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 71, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, szkodnictwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 27.03.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 21788-s