OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Dygas

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Szegowa

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kielecka

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna działalność nacjonalistyczna

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.02.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski