OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Żywica

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Połoniewicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Połoniewiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: przewodniczący

Miejsce pracy - miejscowość: Liwie

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 28.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 19.01.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13722-s