OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Żółkiewski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Odessa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Grodekowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: grodekowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: ussuryjska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: sprzedawca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.09.1937

Wyrok: 02.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 27.12.1989

Organ rehabilitujący: Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, PU-12492