OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Eugeniusz Żurawlew

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ussuryjsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: muzykant

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 06.06.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 27.12.1989

Organ rehabilitujący: Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, PU-13036