OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Artur Zawistowski

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Brześć

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Kraj, republika ZSRR: Kraj Dalekowschodni

Zawód: pracownik kolei

Areszt: 04.07.1937

Wyrok: 20.06.1937

Organ Sądzący: sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a, 58-8, 58-9, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.06.1937

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 25.07.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-92833