OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Zagorodniuk

Imię ojca: Karp

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Krasnosełka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnokamsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: permska

Areszt: 31.12.1937

Wyrok: 07.02.1938

Oskarżenie: szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Permskiego