OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wacław Zajkowski

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Kaziełkiszki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: trocki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: dyrektor

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1917-1937

Areszt: 31.08.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-7-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938