OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Zakrzewski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Żłobik

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wargaszyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kurgańska

Zawód: elektromonter

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.03.1938

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: organizacja kontrrewolucyjna, art. 58-6, 7, 11.

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1938

Rehabilitacja: 09.06.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Uralskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego