OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Zakrzewski

Imię ojca: Daniel

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Witebsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: średnie

Zawód: zegarmistrz

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność kontrrewolucyjna w POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 31.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego