OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Zapolski-Downar

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Kursk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 14.01.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski