OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Baksza

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Masiewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Masiewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 03.08.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 04.06.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8145-P