OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Zaremba

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pawłowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zyrjański

Zawód: magazynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.07.1937

Wyrok: 16.09.1937

Organ Sądzący: trójka UNKWD Kraju Zachodniosyberyjskiego

Oskarżenie: Związek Ocalenia Rosji

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938