OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Zając

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Wynoscy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słucki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wynoscy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słucki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: stolarz

Areszt: 11.01.1938

Wyrok: 26.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 09.09.1960

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 16646-s