OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Zając

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Pokraszewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: greski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pokraszewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gresski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 11.01.1938

Wyrok: 26.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Mińskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 23389-s