OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Zdziechowicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Zawód: technik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 16.01.1938

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 19.03.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.11.1989

Organ rehabilitujący: Plenum Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka