OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Zieliński

Imię ojca: Zygmunt

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Chotin

Kraj, republika ZSRR: Besarabia

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Narofominsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: niższe

Zawód: kowal

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.03.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski