OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Andrzej Zinowiec

Imię ojca: Emilian

Rok urodzenia: 1884

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Noworosyjsk

Areszt: 18.09.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do POW

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 02.12.1937

Rehabilitacja: 23.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego