OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Ignatowicz

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Siemkow Gorodok

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Siemkow-Gorodok

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kowal

Areszt: 24.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 06.07.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14397-s