OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Barako

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Suwałki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: krawiec milicyjny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.10.1937

Wyrok: 20.11.1937

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 02.12.1937

Rehabilitacja: 00.09.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego