OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Karpowicz

Imię ojca: Romuald

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Puszkino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mszinskaja

Zawód: majster kolejowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1930-1937

Areszt: 07.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-7-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938