OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Kasperowicz

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Dwińsk

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Zawód: stróż

Miejsce pracy - miejscowość: Bateckaja

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1931-1937

Areszt: 27.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 19-58-9, 58-6 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938