OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Roman Katkowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Buczacz

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wietługi

Zawód: wykładowca

Areszt: 28.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 7823