OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Sergiusz Kińczak

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1895

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pierwomajskij

Powiat, rejon, ujezd, okręg: Kurganiński

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: stróż

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 05.04.1938

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do POW

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Krasnodar

Rehabilitacja: 27.06.1961

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy RFSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego, *P-31243