OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jerzy Kleparski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Pierwomajsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Kraj, republika ZSRR: Kraj Dalekowschodni

Areszt: 04.10.1937

Wyrok: 30.12.1937

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 12.07.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-90061