OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Klimbowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Jarosław

Narodowość: Polak

Areszt: 04.10.1937

Wyrok: 14.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Kujbyszewskiego

Oskarżenie: art. art. 58-10 i 58-11

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Kujbyszew

Rehabilitacja: 10.07.1989

Organ rehabilitujący: Kujbyszewska Prokuratura Obwodowa

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Samarskiego