OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Kłosiewicz

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Mołotiny

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Areszt: 11.12.1937

Wyrok: 16.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 12421