OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kłoczko

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Szikotowicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Szczemyslica

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Fanipol

Areszt: 22.08.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 72a kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 07.08.1959

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14545-s