OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Dymitr Barancewicz

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1876

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Uljanowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tośnieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938