OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Augustyn Krupieńczuk

Imię ojca: Wincenty

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Giedewicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wilejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: bednarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 05.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego