OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Lichadziejewski

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1917

Miejsce urodzenia: Siemienowicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: uzdieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Murasz

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kierownik

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 28.11.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 6815-P