OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Bielewicz

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1888

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mieżeninowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tomski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: drwal

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 01.06.1938

Rehabilitacja: 00.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego