OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Szymon Bielecki

Imię ojca: Leontyn

Rok urodzenia: 1879

Miejsce urodzenia: Macnów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kowelski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Narofominsk

Wykształcenie: średnie

Zawód: kierownik techniczny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 01.04.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.06.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski