OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Makarewicz

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Zajamocznoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne wyższe

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej organizacji polskiej młodzieży

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 06.11.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski