OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Masalski

Imię ojca: Alfons

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Ryga

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: mechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938