OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisława Nastaj

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Zamosza

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Nowodworcy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słucki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: krawcowa

Areszt: 12.01.1938

Wyrok: 26.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 12.07.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 25360-s