OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zofia Nikołajewa

Imię ojca: Karol

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Mińsk

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Charków

Kraj, republika ZSRR: USRR

Zawód: gospodyni

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 15.09.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Charkowskiego

Oskarżenie: art. 54-6-11 (monarchistyczna organizacja kontrrewolucyjna)

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1937

miejscowość: Charków

Rehabilitacja: 05.02.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji obwodu charkowskiego (Ukraina), 011952