OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Orłowski

Imię ojca: Włodzimierz

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Ryga

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: zaopatrzeniowiec

Areszt: 17.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 7947