OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Waleria Bijak

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Brody

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 21.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938